02/12/2015

Столичната адвокатура ще си избира ново ръководство в края на януари.

Социалният ми опит в последните десетилетия доказа, че винаги, когато съм се изкушавала да се доверя на лесните решения и да повярвам в магически рецепти за светло бъдеще, съм плащала цената на грешката, умножена по тежестта на забавянето. Като гражданин и професионалист, посветил интелекта и енергията си на защитата на върховенството на закона като най-висша ценност съм убедена, че ръководството на Софийска адвокатска колегия трябва да бъде поверено на личности, които да бъдат активни и доверени защитници за осъществяването на дълбока и осмислена промяна, подчинена на реалистична програма. Промяна, обаче за която трябва воля от всички 5 000 адвокати на колегията!!!

27/11/2015

Адвокат Райна Аврамова-Еланджиева: Конспиративни игри тресат адвокатурата

Адвокатските съвети са приравнени на обикновени пощенски кутии Адвокат Аврамова, на избора за членове на съвета на Софийската адвокатура проведен на 25 януари 2015 г. вие получихте 130 гласа, а за делегат на общото събрание на адвокатите от страната 210 гласа. На балотажа на 1 февруари 2015 г ви подкрепиха съответно 87 колеги за...

08/10/2015

Сблъсъци при избора на нови органи за Софийска адвокатска колегия 25.01.2015 год. и 01.02.2015 год.

Адвокатсктата колегия е еталон, тя има конституционно задължение към гражданите поотделно и към обществото като цяло. Колегията не може да си позволи грубо погазване на волята на членовете си и на закона.

Page 13 of 14